Architektura

Obecní úřad v Nové Vsi u Světlé

Místo: Nová Ves u Světlé
Investor: Obec Nová Ves u Světlé
Rok: 2019
Architektonická studie nového obecního úřadu s knihovnou a komerčními prostory

Obnova historické sýpky

Místo: Věžky
Investor: Obec Věžky
Rok: 2019
Obnova stávající historické sýpky, úpravy vnitřních prostor a souvisejících venkovních ploch

 

WC v parku Královka

Místo: Praha 6
Investor: Městská část Praha 6
Rok: 2018
Sociální zařízení v pražském parku Královka

 

Energetické úspory katastrálního úřadu

Místo: Liberec
Investor: Katastrální úřad Liberec
Rok: 2017
Stavební úpravy stávající budovy – zateplení, výměna oken a zastínění severovýchodní fasády s důrazem na sjednocení vzhledu budovy. V rámci projektu je kromě úprav pláště budovy řešena i nová kotelna.

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL

Místo: Jankovice
Investor: Obec Jankovice
Rok: 2019
Návrh sportovně relaxačního areálu a nové budovy se zázemím
pro areál, občerstvením, klubovnou a knihovnou

Obytná lokalita v obci Vendolí

Místo: Vendolí
Investor: EVT Stavby
Rok: 2018
Architektonická studie obytné lokality Vendolí

rEKONSTRUKCE BÝVALÝCH JATEK

Místo: Leština u Světlé
Investor: Obec Leština u Světlé
Rok: 2019
Architektonická studie využití bývalých jatek na bytové jednotky,
pokoje, víceúčelový sál a revitalizace navazujícího veřejného
prostoru

Polyfunkční dům

Místo: Věžky
Investor: Obec Věžky
Rok: 2019
Rekonstrukce bývalého kravínu na společenské prostory

 

Komunitní dům seniorů

Místo: Herálec
Investor: Obec Herálec
Rok: 2017
Projekt komunitního domu pro seniory přináší výstavbu nového bytového domu o deseti jednotkách včetně společných prostor a místem k ošetřování obyvatel domu