Architektura

LOKALITA PÍSEČNÁ

Místo: Postoloprty
Návrh: 2023
Informace o projektu: Architektonická studie nových rodinných a bytových domů.

LOKALITA PÍSEČNÁ

Místo: Postoloprty
Návrh: 2022 -2023
Informace o projektu: Urbanisticko- architektonická studie využití území se záměrem výstavby veřejného prostoru, nových rodinných a bytových domů.

VYUŽITÍ PROSTORU STATKU

Místo: Staré město
Návrh: 2022
Informace o projektu: Ideová studie využití prostoru statku. Navrhnout a prověřit nejvhodnější novou náplň řešeného areálu se stávajícími stavebními objekty. Určit funkční plochy a zónování veřejného prostoru a zeleně.

HOTEL POSTOLOPRTY

Místo: Postoloprty
Návrh: 2022
Informace o projektu: Architektonická studie hotelu ve stávající zástavbě.

Rekonstrukce objektu Jiskra

Místo: Lázně Bělohrad
Investor: Město Lázně Bělohrad
Návrh: 2022
Investiční náklady:
Informace o projektu: Architektonická studie objektu Jiskra navrhující přeuspořádání vnitřních dispozic, pro možnosti pořádání společenských akcí s využitím celého potenciálu pozemku a vytvoření zázemí pro místní spolky. Návrh zahrnuje i kompletní zateplení vnější obálky objektu.

9 RODINNÝCH DOMŮ

Místo: Postoloprty
Investor: PÍSKY – J. Elsnic spol. s r.o.
Návrh: 2021
Investiční náklady: 55 mil. Kč
Informace o projektu: Studie devíti samostatných rodinných domů v nové obytné lokalitě s důrazem na využití svažitých pozemků a napojení domů jak na soukromé zahrady, tak na veřejný prostor lokality. 

VYUŽITÍ ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ

Místo: Věžky
Investor: Obec Věžky
Návrh: 2021
Investiční náklady:
Informace o projektu:  Návrh rozparcelování rozvojového území za kostelem na stavební parcely pro rodinné domy a objektu mateřské školy s bydlením pro seniory

VYUŽITÍ BÝVALÝCH JATEK

Místo: Leština u Světlé
Investor: Obec Leština u Světlé
Návrh: 2020
Investiční náklady: 10 mil. Kč
Informace o projektu: Studie nového využití budovy původních obecních jatek pro bydlení, ubytování a kulturní vyžití místních obyvatel.

Bytové domy Za poliklinikou

Místo: Nymburk
Investor: DOTTA Development, s.r.o.
Návrh: 2019 – 2022
Investiční náklady:
Informace o projektu: Novostavba třech bytových domů o pěti bytových jednotkách v nové obytné lokalitě na severozápadě města a návrh souvisejících veřejných i soukromých ploch. 

ENERGETICKÉ ÚSPORY KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

Místo: Liberec
Investor: Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Návrh: 2019
Investiční náklady: 20 mil. Kč
Informace o projektu: Stavební úpravy stávající budovy – zateplení, výměna oken a zastínění severovýchodní fasády s důrazem na sjednocení vzhledu budovy.

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ 

Místo: Štoky
Investor: Městys Štoky
Návrh: 2019- 2022
Informace o projektu: Návrh novostavby obecního úřadu s občanskou vybaveností, souvisejících zpevněných ploch a technické infrastruktury.

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD

Místo: Nová Ves u Světlé
Investor: Obec Nová Ves u Světlé
Návrh: 2019-2020
Investiční náklady: 15 mil. Kč
Informace o projektu: Novostavba obecního úřadu s knihovnou a prostory pro pronájem, včetně řešení přilehlého veřejného prostoru a dopravní infrastruktury.

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL

Místo: Jankovice u Holešova
Investor: Obec Jankovice
Návrh: 2019 – 2022
Investiční náklady:
Informace o projektu: Úprava veřejného prostoru centra obce s důrazem na využití sportovní a relaxační. Návrh centrální budovy s tělocvičnou, knihovnou, občerstvením,  souvisejících sportovních ploch, vodních prvků a okolní zeleně.

REGENERACE SÍDLIŠTĚ PIVOVAR

Místo: Mělník
Investor: Město Mělník
Návrh: 2019-2020
Investiční náklady: 10 mil. Kč
Informace o projektu:  Regenerace veřejného prostoru sídliště Pivovar. Návrh nového mobiliáře parku v podobě laviček, dětského hřiště, přístřešku pro kontejnery. Nová koncepce zeleně, zpevněných ploch a dopravy v klidu.

WC V PARKU KRÁLOVKA

Místo: Praha 6
Investor: Městská část Praha 6
Návrh: 2018 – 2021
Investiční náklady: 3 mil. Kč
Informace o projektu: Návrh nových veřejných toalet uprostřed městské zeleně na pražském Břevnově.

REKONSTRUKCE SÝPKY

Místo: Věžky
Investor: Obec Věžky
Návrh: 2017 – 2021
Investiční náklady:
Informace o projektu: Stavební úpravy a obnova historické sýpky s cílem zpřístupnění vnitřních prostor veřejnosti a vytvoření nových výstavních ploch obce. 

SEZNAM REFERENCÍ

 ARCHITEKTURA

2022

                Řadové domy Za poliklinikou              DSR                          Nymburk

                Hotel                                                          Studie                      Postoloprty

                Bytové domy Za poliklinikou               Studie→ DSR         Nymburk

                Rekonstrukce objektu Jiskra                Studie                      Lázně Bělohrad

2021

                Sportovně relaxační areál                   Studie→ DSR          Jankovice

                9 rodinných izolovaných domů          Studie                       Postoloprty

                Rekonstrukce střechy                           DPS                          Praha 6, Veleslavín

                Katastrální úřad, zateplení                  DSP                          Liberec

                Veřejné toalety v parku                        DPS                          Praha 6, Královka

                Stavební úpravy Česká pošta             DSP                          Mladá Boleslav 3

                Nástavba rodinného domu                 DPS                          Praha 8

                Atypické řadové domy                         DPS                          Bořetice

                MŠ a dům pro seniory                         Studie                       Věžky

2020

                Nový obecní úřad                                  Studie → DSP         Štoky

                Komunitní centrum                               Studie → DSP        Věžky

                Sociální bydlení                                       DPS                          Herálec

                Rekonstrukce sýpky                              DPS                           Věžky

                Využití bývalých jatek                           Studie                       Leština u Světlé

2019

                Komunitní dům seniorů                       Studie                       Herálec

                Multifunkční komunitní centrum      Studie                        Štoky

                Nový obecní úřad                                   DPS                           Nová Ves u Světlé

2018

                Školka stavební úpravy                        Studie → DSP        Lázně Bělohrad

                Komunitní dům pro seniory                DPS                           Hůry

2017

                Obnova hospodářského dvora           DPS                           Hubenov

2016

               Rekonstrukce kinosálu                         Studie                       Luhačovice

               Rekonstrukce zázemí fot. hřiště        DPS                           Slavkov

               Zateplení hasičské zbrojnice               DPS                           Lázně Bělohrad

 

 

 

URBANISMUS

2022       

                 Lokalita kasárna                                  Studie                        Postoloprty

                 Ideová studie využití statku             Studie                        Staré město

2021

                  Využití rozvojového území               Studie                         Věžky

                  Obytná lokalita Za poliklinikou        StudieDSR          Nymburk

2020

                  Regenerace sídliště Pivovar            DSR                             Mělník

                  Bydlení Na Golfu                                Studie                          Terezín

2019

                  Obytná lokalita Babín                       StudieDSR           Nymburk

                  Obytná lokalita                                   StudieDSR           Kamenná Horka

2018

                  Obytná lokalita                                   Studie                           Vendolí

                  Využití tří ploch                                  Studie                           Městys Štoky

                  Obytná lokalita                                   Studie                           Kolovraty

2017

                  Obytná lokalita Panské                    Studie                          Bořetice

                  Obytná lokalita Na Špitálku             DUR                             Velké Pavlovice

2016

                  Rekonstrukce návsi za poštou        Studie                          Žehušice

                  Obytná lokalita                                    Studie                          Moravská Třebová 

                  Obytná lokalita                                    Studie                         Stružná