Technická infrastruktura

OBYTNÁ LOKALITA bytových A RODINÝCH domů BABÍN

Místo: Nymburk 
Návrh: probíhá realizace
Informace o projektu: Projekt technické a dopravní infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných a bytových domů v nymburském Babíně.

OBYTNÁ LOKALITA 27 parcel

Místo: Nymburk 
Návrh: probíhá realizace
Informace o projektu: Projekt zasíťování obytné lokality o 64 bytových jednotkách za nymburskou poliklinikou.

OBYTNÁ LOKALITA bytových domů a parkovacího domu

Místo: Praha, Černý Most 
Investor: CANABA pozemní stavby s.r.o.
Návrh: probíhá realizace
Informace o projektu: Pět bytových a jeden parkovací dům včetně souvisejících inženýrských a dopravních struktur na Černém Mostě

OBYTNÁ LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ

Místo: Kolovraty
Investor: MADDEN II, s.r.o.
Návrh: 2020- 2022
Informace o projektu: Kompletní dopravní a technická infrastruktura pro 18 rodinných domů v Kolovratech u Prahy

OBYTNÁ LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ

Místo: Vendolí
Investor: EVT Stavby s.r.o..
Návrh: 2018- 2021
Informace o projektu: Kompletní dopravní a technická infrastruktura pro 56 parcel pro rodinné domy izolované a řadové

ODKANALIZOVÁNÍ, ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A VODOVOD V OBCI 

Místo: Kozmice
Investor: Obec Kozmice
Návrh: 2018- 2022
Informace o projektu: Studie zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění splaškových vod včetně jejich čištění v čistírně odpadních vod

ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V OBCI 

Místo: Krumvíř
Investor: Obec Krumvíř
Návrh: 2019- 2021
Informace o projektu: 

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 

Místo: Jankovice
Investor: Obec Jankovice
Návrh: 2019
Informace o projektu: Projekt odkanalizování obce s kořenovou čistírnou odpadních vod

SEZNAM REFERENCÍ

 2022

 

                Obytná lokalita Polaban                       DSP                             Nymburk

                Kanalizace, vodovod + ČOV                 DSP                             Kozmice

                Obytná lokalita Babín                           Studie → DSP           Nymburk

                Kanalizace a vodovod u hřbitova       DSP                              Lnáře

 

2021

                Obytná lokalita Na Špitálku                Studie → DSP           Velké Pavlovice

                Obytná lokalita 56 parcel                     DPS                              Vendolí

                Kanalizace + ČOV                                   DPS                              Krumvíř

                Obytná lokalita 18 parcel                     DSP                              Kolovraty

                Kanalizace + ČOV                                   DSP                               Leština

                Obytná lokalita Novoveská                 DSP                              Novoveská

2020

                Obytná lokalita 56 parcel                     DSP                              Vendolí

                Obytná lokalita 18 parcel                     DUR                             Kolovraty

                Kanalizace, vodovod + ČOV                 DUR                             Kozmice

                Odkanalizování části města                Studie                          Hronov

2019 

                Obytná lokalita 56 parcel                     DUR                             Vendolí

                Odkanalizování obce                             Studie                          Brusné

 

 

 

 

 

2018

                Obytná lokalita Za poliklinikou          Studie → DSP           Nymburk

                Obytná lokalita 5 BD                            Studie → DSP           Praha, Černý Most

                Napojení 8 bytových jednotek           DÚR                             Prosetín

                Výstavba vodovodních přípojek        Studie                         Prosetín

                Obytná lokalita 56 parcel                    Studie                         Vendolí

                Kanalizace, vodovod + ČOV                Studie                         Kozmice

                Obnova splaškové kanalizace            Studie                         Praha, Libuš

2017

                Kanalizace + ČOV                                  DSP                             Prosetín u Hlinska

                Obytný lokalita RD + BD                     Studie → DSP           Nehvizdy

                Odkanalizování 3 obcí                          Studie                         Domanín, Syrovín, Těmice

                Odkanalizování obce                            Studie                          Krumvíř

                Obytná lokalita 24 RD                          Studie                         Kolovraty

                Vodovodní přípojka                               DÚR                             Hostouň

2016

                Kanalizace + ČOV                                  DVZ                              Prosetín

                Vodovod                                                  DUR                             Mokrýš

                Decentralizovaný systém kanal.       Studie                         Holetín

                Obytná lokalita 12 RD                         Studie                          Velké Pavlovice

                Varianty odvádění odpad. vody        Studie                           Jankovice

                 Obytná lokalita                                     Studie                          Stružná

                 Zásobování pitnou vodou                  Studie                          Žehušice

2015

              Obytná lokalita 6 BD + 39 RD             DSP → DPS             Nehvizdy

              Splašková kanalizace                             DOS                              Prosetín

              Zásobování pitnou vodou                     Studie                          Strašov