Technická infrastruktura

Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Kozmice

Místo: Kozmice 
Investor: Obec Kozmice
Rok: 2018
Studie zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění splaškových vod včetně jejich čištění v čistírně odpadních vod

Odpadní vody v Krumvíří

Místo: Krumvíř 
Investor: Obec Krumvíř
Rok: 2017
Nová kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Krumvíř

Obytná lokalita Za Poliklinikou

Místo: Nymburk 
Investor: Ing. Jiří Otta
Rok: 2018
Projekt obytné lokality o 64 bytových jednotkách za nymburskou poliklinikou

Obytná lokalita Babín

Místo: Nymburk
Investor: Ing. Jiří Otta
Rok: 2017
Projekt technické a dopravní infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných a bytových domů v nymburském Babíně

Prosetínská splašková kanalizace

Místo: Prosetín u Hlinska
Investor: Obec Prosetín
Rok: 2017
Výstavba splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod a souvisejících objektů

Koncepční návrh likvidace odpaDních vod

Místo: Holetín
Investor: Obec Holetín
Rok: 2016
Koncepční návrh částečně decentralizovaného systému likvidace odpadních vod v obci Holetín

Rodinné a bytové domy

Místo: Nehvizdy
Investor: CANABA – pozemní stavby, s. r. o.
Rok: 2017
Nová obytná lokalita s názvem Nehvizdy 5 včetně technické a dopravní infrastruktury s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou

Odkanalizování tří obcí

Místo: Domanín, Syrovín, Těmice
Investor: Dobrovolný svazek ČOV Syrovínka 
Rok: 2017
Technicko- ekonomická studie odkanalizování obcí Domanín, Syrovín a Těmice

Obytná lokalita Černý Most

Místo: Praha
Investor: CANABA pozemní stavby s. .r. o.
Rok: 2018
Pět bytových a jeden parkovací dům včetně souvisejících inženýrských a dopravních struktur na Černém Mostě

Studie odkanalizování

Místo: Krumvíř
Investor: Obec Krumvíř 
Rok: 2017
Studie možností odkanalizování obce Krumvíř

Výstavba rodinných a bytových domů

Místo: Nehvizdy 
Investor: CANABA – pozemní stavby s. r. o.
Rok: 2015
Výstavba šesti bytových a 39 rodinných domů a jejich napojení na inženýrské sítě

Napojení řadových domů na technickou infrastrukturu

Místo: Prosetín
Investor: David Mudroch
Rok: 2018
Napojení 8 bytových jednotek ve dvou řadových domech na technickou infrastrukturu

Obytná lokalita ve Velkých Pavlovicích

Místo: Velké Pavlovice
Investor: Město Velké Pavlovice
Rok: 2016
Výstavba 12 rodinných domů a souvisejících inženýrských sítí

Studie možností odvádění odpadních vod

Místo: Jankovice
Investor: Obec Jankovice
Rok: 2016
Studie možností odvádění splaškových vod a jejich čištění v dané obci

Rodinné domy

Místo: Kolovraty
Investor: CANABA – pozemní stavby s. r. o.
Rok: 2017
Inženýrské sítě, trafostanice a komunikace pro 24 rodinných domů v pražských Kolovratech

Vodovodní přípojky

Místo: Prosetín
Investor: sdružení vlastníků
Rok: 2018
Výstavba vodovodních přípojek v části obce Prosetín – Mokrýšov

Obnova splaškové kanalizace

 Místo: Praha – Libuš
Investor: IMG
Rok: 2018
Dva odlišné návrhy obnovy poničené kanalizační přípojky zvířetníku v areálu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.