Vodohospodářské a ekologické stavby

SANACE BÝVALÉ DEPONIE

Místo: Dubno
Investor: Obec Dubno
Realizace: 2022
Informace o projektu: Biologická rekultivace skládky, která zabraňuje další mobilizaci polutantů z reziduálního znečištění v prostoru deponie a blízkého okolí.

REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU STRÁŽEK

Místo: Strážek 
Investor: Městys Strážek
Realizace: 2021
Informace o projektu: Odbahnění nádrže a rekonstrukce hráze a břehů včetně obnovy vypouštěcí objektu

REKULTIVACE SKLÁDKY OBORA

Místo: Obora
Investor: Obec Obora
Realizace: 2018
Informace o projektu: 

REKONSTRUKCE ODBAHNĚNÍ 3 RYBNÍKŮ

Místo: Dlouhá Lhota 
Investor: Obec Dlouhá Lhota
Realizace: 2021
Informace o projektu: Odbahnění nádrže a rekonstrukce hráze a břehů včetně obnovy vypouštěcí objektu

HRÁZ

Místo: Horoušany
Investor: Obec Horoušany
Realizace: 2018
Informace o projektu: 

SBĚRNÝ DVŮR

Místo: Kožlí (okr. Havlíčkův Brod)
Investor: Obec Kožlí
Realizace: 2021
Informace o projektu: Výstavba nového sběrného dvora pro zhruba 2 000 obyvatel obcí Kožlí, Bojiště, Kouty, Kamenná Lhota a Hněvkovice

REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU

Místo: Píšť
Investor: Obec Píšť
Návrh: 2021 – 2022
Informace o projektu: 

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Místo: Brusné
Investor: Obec Brusné
Návrh: 2019
Informace o projektu: Studie odkanalizování obce Brusné s kořenovou čistírnou odpadních vod

OBNOVA RYBNÍKŮ

Místo: Nevězice 
Investor: Obec Nevězice
Návrh: 2017- 2022
Informace o projektu: 

SEZNAM REFERENCÍ

 2022

                Rekonstrukce rybníku                          AD                             Nová Ves u Světlé

                Rekonstr. a odbahnění rybníků          DSP                           Píšť

                Odbahnění a oprava rybníka               AD                              Kněžnice

                Odbahnění a oprava rybníka              DPS                            Železnice

                Odbahnění rybníka                                DSP                            Nevězice

                Sběrný dvůr                                             DPS                            Věžky

2021

                Obnova propustku přes potok           DSP                           Lázně Bělohrad

                Odbahnění a oprava rybníku              DPS                           Lháň

                Retenční nádrž                                       DSP                           Malešický háj

                Rekonstrukce dvora a opěr zdi          DSP                           Kralupy nad Vltavou

                Rekonstr. a odbahnění rybníků          DPS                           Dlouhá Lhota

    

2020

                Rekonstr. a odbahnění rybníků          DPS                           Strážek  (Jemnice)

                Rekonstrukce rybníka                          DSsP                         Nová Ves u Světlé

                Vodní nádrž                                             DSP                           Dřísy

                Obnova rybníka                                      Studie                      Kámen

                Prosetínský svah                                   DSP                           Teplice

 

2019

                Rekonstr. a odbahnění rybníků          DSP                           Strážek  (Jemnice)

                Odstranění ekologické zátěže            DSP                           Šlapanice

                Obnova veřejné zeleně u rybníka      DSP                           Kámen

                Sanace bývalé deponie                        DSP                           Dubno

 

 

 

 2018

                  Rybník                                                    AD                              Horoušany

                  Rekonstrukce úpravy vody              DSP                             Bílý potok

                  Rekonstr. a odbahnění rybníků       DSP                             Strážek  (Moravecké Janovice)

                  Rekonstrukce skládky Březinka      DOS                            Komárov

                  Retence vsakovací nádrže                DSP                            Nehvizdy

 

2017

                  Úpravy melioračního koryta            DSP                             Herlink

                  Brod přes Mratínská potok              DSP                             Kostelec nad Labem

                  Rekonstr. a odbahnění rybníků       DSP                             Dlouhá Lhota

                  Rozšíření kompostárny                     DSP                             Věžky

                  Sběrný dvůr                                          DVZ                             Kožlí

                  Rekonstrukce skládky Březinka      DSPS                          Komárov