Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://solicite.cz/.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
 3. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

II. Správce osobních údajů

Jan Richter

Kontaktní e-mail: richter@solicite.cz

Kontaktní telefon: +420 777 778 533

 

III. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

V případě webových stránek https://solicite.cz/ se jedná o poskytnutí údajů vyplněním kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy.

Dále používáme soubory cookies, a to k účelu fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Data analyzujeme pomocí služby Google Analytics.

Kromě uvedení kontaktních údajů do našich webových formulářů k nám Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem.

 

IV. Vymezení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies.

 

V. Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje využíváme k vedení komunikace s návštěvníky webových stránek.

 

VII. Další zpracovatelé osobních údajů

Dalšími zpracovateli osobních údajů je spolupracující účetní. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě provádění kontroly.

 

VIII. Vaše práva v oblasti osobních údajů

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu osobních údajů
 3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
 4. právo na omezení zpracování
 5. právo na přenositelnost údajů
 6. právo vznést námitku
 7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení práv z naší strany, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Veškeré osobní údaje jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu richter@solicite.cz

 

Tento dokument je platný od: 1.5.2018